Hur trivs du med din hjärna?

Vår hjärna och vårt nervsystem försöker hela tiden reglera sig själva för att anpassa sig till omgivningens krav. Hur väl den här självregleringen fungerar avgör i vilken utsträckning vi har tillgång till de mer komplexa hjärnfunktioner som är förutsättningen för uppmärksamhet, koncentration, kreativt tänkande och meningsfulla sociala interaktioner.


Alla människors liv innehåller i olika omfattning situationer och företeelser som kräver mycket av oss och utmanar vår reglering.  Känslomässiga påfrestningar och långvarig stress utan möjlighet till återhämtning kan skada vår hjärnas förmåga att reglera sig själv, och vi kan också ha medfödda svårigheter att reglera våra egna inre tillstånd.


Det är dock möjligt att förbättra hjärnans förmåga att reglera sig själv.


Välkommen tilll Equilibrain.