Filosofi och metod

Equilibrains filosofi är att vi själva kan lära våra hjärnor och nervsystem att reglera sig bättre. Utgångspunkten är modern forskning kring så kallad neuroplasticitet – att hjärnan är förändringsbar och att vi genom att aktivt utsätta oss själva för rätt upplevelser kan bygga om våra hjärnor och på så sätt förändra exempelvis hur vi reagerar känslomässigt i olika situationer och hur vi hanterar påfrestningar. Om vi har en mer välreglerad hjärna blir vi lugnare, mer närvarande i nuet och bättre på att hantera känslor. Vi kan koncentrera oss bättre och vi får större kapacitet att klara av komplexa uppgifter och hantera de utmaningar livet ställer oss inför på ett flexibelt och kreativt sätt.


Grunden i Equilibrains metod är neurofeedback.  Utöver att göra neurofeedbackträning kommer du också att få kunskap om hur hjärnan och nervsystemet fungerar. Du får också lära dig strategier och förhållningssätt som du kan använda dig av för att reglera ditt nervsystem och på så sätt påverka dina fysiologiska och känslomässiga tillstånd. Vi ser även över faktorer såsom exempelvis kost, rörelse, återhämtning och stressreglering och hur du kan bygga en struktur i ditt liv som understödjer ditt fysiska och psykiska välbefinnande.