Neurofeedback

Neurofeedback är en form av hjärnträning som kan få hjärnan att bli bättre på att reglera sina egna tillstånd. Man kan likna det vid fysisk träning där man på sikt kan bygga styrka och kondition men här tränar man alltså hjärnan och den som tränar kan genom träningen bli bättre på att koncentrera sig, bli bättre på att hantera känslor m.m.


När man gör neurofeedbackträning fäster man sensorer på den tränandes huvud som läser av hjärnans pågående elektriska aktivitet. Sensorerna är kopplade till en dator som visar denna aktivitet med hjälp av exempelvis en film, ett dataspel, ljud eller vibrationer. Det datorn visar är i själva verket den sammanlagda aktiviteten i miljoner nervceller, organiserade i nätverk. Den elektriska aktiviteten i de här nätverken avgör hur vår hjärna fungerar och vår förmåga att reglera processer som har med exempelvis minne, inlärning, uppmärksamhet, bearbetning av information, känslor och fysiologiska tillstånd att göra.  Genom neurofeedbackträning kan man skapa bestående förändringar i den elektriska aktiviteten i de här nätverken.


När man gör neurofeedbackträning behöver man inte tänka på något speciellt eller försöka få något särskilt att hända. Det är snarare så att när man visar hjärnan dess egen aktivitet så kan den använda denna information för att gradvis lära sig att bättre reglera sig själv och därmed fungera mer effektivt.